دانلود رایگان


مقاله112 بررسی فیبر نوری در مخابرات 80 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله112-بررسی فیبر نوری در مخابرات 80 صفهرست:
چکیده
مقدمه
فصل 1
فهرست مندرجات:
 • فیبر نوری
 • فیبر نوری در ایران
 • فیبرهای نوری نسل سوم
 • کاربردهای فیبر نوری
 • فن­آوری ساخت فیبرهای نوری
 • روشهای ساخت پیش سازه
 • مواد لازم در فرآیند ساخت پیش ساز
 • مراحل ساخت
1-1 فيبر نوري
2-1 فيبر نوري در ايران
 • توانايي پردازش اطلاعات در حجم وسيع : از آنجايي كه مخابرات فيبر نوري داراي كارايي بالاتري نسبت به سيمهاي مسي سنتي هستند بشر امروزي تمايل چنداني براي پيروي از سنت ديرينه خود ندارد و توانايي پردازش حجم وسيعي از اطلاعات در مخابره فيبر نوري او را مجذوب و شيفته خود ساخته است.
 • آزادي از نويزهاي الكتريكي : بافت يك فيبر نوري از جنس پلاستيك يا شيشه به دليل رسانندگـي انتخاب مي شود. در نتيجه يك حامـل موج نـوري مـي تواند از پتـانسيل مـوثـر
3-1 فيبرهاي نوري نسل سوم
4-1 كاربردهاي فيبر نوري
 1. كاربرد در حسگرها : استفاده از حسگرهاي فيبر نوري براي اندازه گيري كميت هاي فيزيكي مانند جريان الكتريكي، ميدان مغناطيسي، فشار، حرارت، جابجايي، آلودگي آب هاي دريا، سطح مايعات، تشعشعات پرتوهاي گاما و ايكس در سال هاي اخير شروع شده است. در اين نوع حسگرها، از فيبر نوري به عنوان عنصر اصلي حسگر بهره گيري مي شود بدين ترتيب كه ويژگي هاي فيبر تحت ميدان كميت مورد اندازه گيري تغيير يافته و با اندازه شدت كميت تأثيرپذير مي شود.
 2. كاربردهاي نظامي : فيبر نوري كاربردهاي بي شماري در صنايع دفاع دارد كه از آن جمله مي توان برقراري ارتباط و كنترل با آنتن رادار، كنترل و هدايت موشك ها، ارتباط زيردرياييها ( هيدروفون ) را نام برد.
 3. كابردهاي پزشكي : فيبر نوري در تشخيص بيماري ها و آزمايشهاي گوناگون در پزشكي كاربرد فراوان دارد كه از آن جمله مي توان چنده سنجي ( دزيمتري ) غدد سرطاني، شناسايي نارسايي هاي داخلي بدن، جراحي ليزري، استفاده در دندانپزشكي و اندازه گيري مايعات و خون نام برد.
5-1 فن آوري ساخت فيبرهاي نوري
6-1 روشهاي ساخت پيش سازه
 • رسوب دهي داخلي در فاز بخار
 • رسوب دهي بيروني در فاز بخار
 • رسوب دهي محوري در فاز بخار
7-1 مواد لازم در فرايند ساخت پيش سازه
 • تتراكلريد سيليكون : اين ماده براي تأمين لايه هاي شيشه اي در فرايند مورد نياز است.
 • تتراكلريد ژرمانيوم : اين ماده براي افزايش ضريب شكست شيشه در ناحيه مغزي پيش سازه استفاده مي شود.
 • اكسي كلريد فسفريل : براي كاهش دماي واكنش در حين ساخت پيش سازه، اين مواد وارد واكنش مي شود.
 • گاز فلوئور : براي كاهش ضريب شكست شيشه در ناحيه غلاف استفاده مي شود.
 • گاز هليم : براي نفوذ حرارتي و حباب زدايي در حين واكنش شيميايي در داخل لوله مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • گاز كلر : براي آب زدايي محيط داخل لوله قبل از شروع واكنش اصلي مورد نياز است.
كاربردهاي فيبر نوري
 1. كاربرد در حسگرها : استفاده از حسگرهاي فيبر نوري براي اندازه گيري كميت هاي فيزيكي مانند جريان الكتريكي، ميدان مغناطيسي، فشار حرارت، جابجايي، آلودگي آب هاي دريا، سطح ضايعات، تشعشعات پرتوهاي گاما و ايكس در سال هاي اخير شروع شده است. در اين نوع حسگرها، از فيبر نوري به عنوان عنصر اصلي حسگر بهره گيري مي شود بدين ترتيب كه ويژگي هاي فيبر تحت ميدان كميت مورد اندازه گيري تغيير يافته و با اندازه شدت كميت تأثيرپذير مي شود.
 2. كاربردهاي نظامي : فيبر نوري كاربردهاي بي شماري در و كنترل با آنتن
 3. كابردهاي پزشكي : فيبر نوري درتشخيص آن جمله مي توان چنده سنجي ( دزيمتري ) غدد سرطاني، شناسايي نارسايي هاي داخلي بدن، استفاده در
فن آوري ساخت فيبرهاي نوري
روش هاي ساخت پيش سازه
 • رسوب دهي داخلي در فاز بخار
 • رسوب دهي بيروني در فاز بخار
 • رسوب دهي محوري در فاز بخار
مواد لازم در فرايند ساخت پيش سازه
 • تتراكلريد سيليكون : اين ماده براي تأمين لايه هاي شيشه اي در فرايند مورد نياز است.
 • تتراكلريد ژرمانيوم : اين ماده براي افزايش ضريب شكست شيشه در ناحيه مغزي پيش سازه استفاده مي شود.
 • اكسي كلريد فسفريل : براي كاهش دماي واكنش در حين ساخت پيش سازه، اين مواد وارد واكنش مي شود.
 • گاز فلوئور : براي كاهش ضريب شكست شيشه در ناحيه غلاف استفاده مي شود.
 • گاز هليم : براي نفوذ حرارتي و حباب زدايي در حين واكنش شيميايي در داخل لوله مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • گاز كلر : براي آب زدايي محيط داخل لوله قبل از شروع واكنش اصلي مورد نياز است.
8-1 مراحل ساخت
 1. مراحل صيقل گرمايشي : پس از نصب لوله با عبور گازهاي كلر و اكسيژن، در دماي بالاتر از 1800 درجه سلسيوس لوله صيقل داده مي شود تا بخار آب موجود در جدار دروني لوله از آن خارج شود.
 2. مرحله اچينگ : در اين مرحله با عبور گازهاي كلر، اكسيژن و فرئون لايه سطحي جدار داخلي لوله پايه خورده مي شود تا ناهمواري ها و ترك هاي سطحي بر روي جدار داخلي لوله از بين بروند.
 3. لايه نشاني ناحيه غلاف : در مرحله لايه نشاني غلاف، ماده تتراكلريد سيليسيوم و اكسي كلريدفسفريل به حالت بخار به همراه گازهاي هليم و فرئون وارد لوله شيشه اي مي شوند و در حالتي كه مشعل اكسي هيدروژن با سرعت تقريبي 120 تا 200 ميلي متر در دقيقه در طول لوله حركت مي كند و دمايي بالاتر از 1900 درجه سلسيوس ايجاد مي كند، واكنش هاي شيميايي زير به دست مي آيند.
فيبر نوري بسترساز تبادل سريع و با كيفيت اطلاعات در عصر كامپيوتر و ماهواره ها بشر مي تواند در آن واحد تصوير، صدا و ديگر اطلاعات مورد نياز خود را در حداقل زمان دريافت يا ارسال كند. همزمان با ورود به قرن 21 توجه دست اندركاران صنعت مخابرات و مراكز تحقيقاتي به فناوري روز دنيا يعني فيبر نوري بيشتر شد به اعتقاد يكي از كارشناسان ارتباطات با استفاده از فيبر نوري زيرساخت هاي محلي و شهري ارتباطات قادر خواهد بود با سرعت هاي بيشتر و كيفيت برتر به يكديگر و به زيرساخت هاي منطقه اي و جهاني اطلاعات بپيوندند.
فيبر نوري چيست؟ ساختار فني آن چگونه است و از چه موادي ساخته مي شود؟
استفاده از فيبر نوري چه مزايايي دارد؟ آيا با انتقال امواج از طريق ماهواره قابل مقايسه است؟
آيا استفاده از فيبر نوري معايبي هم دارد؟
استفاده از فيبر نوري چه تاثيري در گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد ؟
فيبر نوري چه كاربرد هاي ديگري دارد ؟
شبكه ملي فيبر نوري
فصل 2
فهرست مندجات
 • سیستمهای مخابراتی
 • مدولاتور
 • تزویج کننده مدولاتور
 • کانال اطلاعات
 • پردازشگر سیگنال
 • محاسبه سطوح بر حسب دسیبل
1-2 سيستم هاي مخابرات فيبر نوري
2-1 سيستم مخابراتي پايه
منشاء پيام
2-2 مدولاتور
منبع موج حامل
3-2 تزويج كننده هاي كانال ( ورودي )
4-2 كانال اطلاعات
تزويج كننده كانال ( خروجي )
آشكارساز
5-2 پردازشگر سيگنال
پيام خروجي
چند عدد


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله112-بررسی فیبر نوری در مخابرات 80 ص

فهرست: فصل 1..... 1. فیبر نوری . ...2. فصل 2 . ..14. سیستمهای مخابراتی .... ...15.
مدولاتور . ..16. تزویج کننده مدولاتور ..... 19. کانال اطلاعات ...20. پردازشگر سیگنال .

مقاله۱۱۲-بررسی فیبر نوری در مخابرات ۸۰ ص - مقاله دانشگاهی

مقاله112-بررسی فیبر نوری در مخابرات 80 ص · مقاله۱۱۲-بررسی فیبر نوری در
مخابرات ۸۰ ص. فهرست: فصل ۱٫٫٫٫٫ ۱ فیبر نوری . …۲ فصل ۲ . ..۱۴ سیستمهای
مخابراتی ...

مقاله علمی | Filepark - Part 104

بنابراین در این قسمت، پنج آیه ی دیگر را بررسی کرده و در مورد آنها صحبت ......
دانلودمقاله سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا (ص) ..... صنايع مختلفي از جمله
الكترونيك ، كامپيوتر و مخابرات صورت گرفته بر جنبه ...... تعداد صفحات این مقاله
112 صفحه ...... و به ويژه، امكانات جديد توسعه‌ي خطوط فيبرنوري و رمزگذاري و
رمزگشائي ديجيتال، ...

مقاله112-بررسی فیبر نوری در مخابرات 80 ص

فهرست: فصل 1..... 1. فیبر نوری . ...2. فصل 2 . ..14. سیستمهای مخابراتی .... ...15.
مدولاتور . ..16. تزویج کننده مدولاتور ..... 19. کانال اطلاعات ...20. پردازشگر سیگنال .

تهیه مقاله فارسی | Filepark - Part 104

5 ژوئن 2016 ... بررسي پيل گالوانيك به درك چگونگي واكنش الكتروشيميايي كمك مي‌نمايد. .... آن
دريافت نگرديده است و بررسيهاي دقيق، عمر ساطه‌اي پل را 80 سال برآورد مي‌نمايد. .....
ارتباطات سلولی تاکنون در بین سیستم های مخابراتی بکارگرفته شده، ...... امكانات
جديد توسعه‌ي خطوط فيبرنوري و رمزگذاري و رمزگشائي ديجيتال، پيام ها ...

مقاله112-بررسی فیبر نوری در مخابرات 80 ص مقاله112 ... - فایل کده

فایل کده - مرجع ترجمه و نشر علوم مهندسی صنایع شامل مقالات ترجمه شده و فارسی،
کتاب‌ها، نرم‌افزارها، پاورپوینت، پرسشنامه‌های استاندارد، معرفی کتاب‌های مدیریت و ...

دریافت فایل

بررسی اتالف نوری در اثر خمش و پیچش در فیبرهای مخابراتی. ) نوری. (. پژوهشگر.
فاطمه شم. آبادی. استاد راهنما. دکتر اکبر زنده. نام. استاد مشاور. مهندس سید محمدرضا
مدینه.

greenview، نویسنده در چشم‌انداز سبز - صفحه 14531 از 15464

... greenview دیدگاه‌تان را بنویسید: · مقاله113-بررسی معماري شهرنشيني در زاهدان
200 ص ... دیدگاه‌تان را بنویسید: · مقاله112-بررسی فیبر نوری در مخابرات 80 ص ...

تهیه مقاله فارسی | Filepark - Part 104

5 ژوئن 2016 ... بررسي پيل گالوانيك به درك چگونگي واكنش الكتروشيميايي كمك مي‌نمايد. .... آن
دريافت نگرديده است و بررسيهاي دقيق، عمر ساطه‌اي پل را 80 سال برآورد مي‌نمايد. .....
ارتباطات سلولی تاکنون در بین سیستم های مخابراتی بکارگرفته شده، ...... امكانات
جديد توسعه‌ي خطوط فيبرنوري و رمزگذاري و رمزگشائي ديجيتال، پيام ها ...

مقاله112-بررسی فیبر نوری در مخابرات 80 ص | پارسا پروژه بانک ...

مقاله۱۱۲-بررسی فیبر نوری در مخابرات ۸۰ صفهرست: فصل ۱..... ۱ فیبر نوری . ...۲
فصل ۲ . ..۱۴ سیستمهای مخابراتی .... ...۱۵ مدولاتور . ..۱۶ تزویج کننده.

الگو شلوار سایز 54

تحقیق درباره مسأله انسان

دانلود مبانی نظری نگرانی تصویر بدنی برای فصل دوم

الگو شلوار سایز 54

مقاله درمورد تربيت در نهج البلاغه

كارآفريني سنگ

کارآفرینی کارخانه تولید ماشین لباسشوئی

شبیه سازی تمبک در سالیدورک

Grandpas Gold

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان خلاقیت