دانلود رایگان


مقال93_تحقیق گرامر انگلیسی43 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقال93_تحقیق گرامر انگلیسی43 ص تعرف : اسم کلمه ايست که براي ناميدن اشخاص. اشياء، و يا براي بيان حالت چيزي بکار مي رود . بطور کلي اسم را ميتوان بر دو نوع (ذات) و (معني) دسته بندي نمود .
عملکرد: اسم داراي چهار حالت است . در حقيقت اين چهار حالت رابطه اسم را نسبت به کلمات ديگر نشان ميدهد اين چهار حالت عبارتند از : فاعلي ، مفعولي ، ندايي، ملکي .
حالت فاعلي (Nominative case) آن است که اسم يا ضمير بعنوان فاعل جمله بکار برده شود .
حالت مفهولي (Objective case) آن است که اسم يا ضمير در جمله نقش دستوري مفعولي داشته باشد و يا ميتوان گفت که مفعول يک فعل در جمله باشد .
مانند :
مفعول حرف اضافه Object of preposition. در اين حالت اسم و يا جانشين آن (ضمير) بواسطه حروف اضافه مفعول واقع مي شود .
مکمل اسمي که در نقش دستوري مکمل در جمله ظاهر شود داراي دو حالت است .
حالت فاعلي (Subjective)John is the president در اينجا کلمه President بعد از افعالي مانند to be آورده شده است .
حالت مفعولي (Objective) They elected John president
حروف اضافي متداول عبارتند از :
نکته : ضماير مفعولي گاه با واسطه هستند يعني با واسطه اي از حروف اضافه بکار مي روند .
صفت ملکي : (possessive adjective)
صفات ملک عبارتند از :
الف: صفت ملکي با مالک خود مطابقت مي کند.
ب: چنانچه مالک مفرد باشد صفت ملکي با مملوک مفرد و جمع تغيير شکل نميدهد.
ضماير ملکي (possessive pronouns)
نکته مهم : صفت ملکي را نبايستي با ضمير ملکي اشتباه کرد . چون صفت ملکي همواره با موصوف خود که يک اسم است همراه مي باشد . در حالي که ضمير ملکي جايگزين صفت ملکي و موصوف آن مي شود .
با صفت ملکي This pen is my pen
با ضمير ملکي This pen is mine
ضماير انعکاسي : (Reflexive pronouns)
الف: حالت انعکاسي: چنانچه کار از فاعل به مفعول و از مفعول به فاعل منعکس شود در اين حالت ضماير را انعکاسي مي نامند .
ب: حالت تاکيدي : براي تاکيد انجام عملي توسط فاعل يا مفعول بکار مي رود .
مثال براي حالت انعکاسي :
مثال براي حالت تاکيدي :
ضماير پرسشي. Interogative pronouns
اين ضماير از حالت و چگونگي مرجع خود (اسم خود) سئوال مي کنند اين ضماير عبارتند از :
الف: who حالت فاعلي داشته و براي پرسش در خصوص انسان بکار مي رود .
ب: whom حالت مفعولي دارد و اغلب بهمراه حروف اضافه و (گاهي بدون حروف اضافه) بکار مي رود و پرسش آن در خصوص انسان است .
پ:what داراي حالت فاعلي و مفعولي است و براي پرسش درباره اشياء است .
ت:what داراي حالت فاعلي و مفعولي است و براي انتخاب يک چيز از ميان گروهي معين و مشخص بکار مي رود .
ث: ضمير استفهامي whose براي بيان مالکيت بکار مي رود و داراي دو حالت فاعلي و مفعولي است .
ضماير موصولي Relative pronouns
اين ضماير عبارتند از
ضماير موصولي فاعلي عبارتند از : who , which , that
ضماير موصولي مفعولي عبارتند از :whom, which , that
مثال :


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی نحوه ی اجرای احکام حد زنا در فقه و حقوقword

مقاله درباره شستی استاپ استارت و سلکتور سوئیچ

مقاله اثرات مفید ورزش بر بدن انسان

بررسي اثرتشعشعي ميكروكانال هاي قابل استفاده در

مقاله درباره بیماری های مشترك بین انسان وحیوان

بررسي تاثير اعمال هزينه اجتماعي آلاينده ها در

أشنايي با كره زمين

پاورپوینت با عنوان بررسی گروه هیدروکربنی آلکین

پکیج طراحی کامل وب سایت با فوتوشاپ

موفقیت در کنکور