دانلود رایگان


43 پروژه کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
43- پروژه کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو42صفصل اول
کلیات
1- 1 مقدمه :
فعالیت های تراشکاری ، ماشین کاری ، قطعه سازی خودرو یکی از فعالیتهای صنعتی است که در سراسر کشور مورد استقبال خوبی واقع می شود ، این طرحدر بسیاری از کارخانه ها و کارگاههای صنعنی کاربرد دارد ، و معمولا بازار کار مناسبی دارد . ماشین تراشکاری ابزاری است که برای تراش دقیق قطقات نسبتاً سخت به کار می رود. اگرچه این دستگاه ابتدا برای تراش فلزات طراحی شد اما برای برش پلاستیک و دیگر مواد نیز از آن استفاده می شود. اساس کار این دستگاه بدین گونه است که قطعه در گیره ای دوار قرار گرفته و ابزار برش می تواند به صورت خطی حرکت کند. با تماس قطعه در حال چرخش با ابزار از قطعه بار برداشته می شود و با حرکت افقی و عمودی ابزار می توان عمق برش و محل بار برداری را تنظیم نمود تا به شکل دلخواه رسید.
1 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو
محل اجرا :
1 3 مشخصات متقاضیان :
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
تلفن
1 4 دلایل انتخاب طرح :
توجه به خودکفایی این صنعت و با توجه به این که تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های صنعتی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.
1 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :
این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .
1 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح 14 نفر میباشد .
تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
قطعات تراشکاری دارای مقاطع دایره ای شکل از قبیل میله های ساده وغیر ساده، میله های پیچ شده، پولکها، بوشها و نظائر اینها می باشد که قطعات اصلیماشین ها و دستگاهها و اسبابهای فنی را تشکیل می دهند. همچنین عده زیادی از ابزارهامانند تیغه فرز، مته ها، برقوها، و قلاویزها هم دارای مقاطع گرد هستند. بنابر موارداستعمال خاصی که قطعات تراشکاری باید داشته باشند آن ها را از مواد مختلف مثلاً ازفولاد، چدن، برنز، برنج، مس، فلزات سبک، چوب و یا مواد مصنوعی و نظائر آن ها میسازند.وضع سطح خارجی قطعات تراشکاری می تواند متفاوت باشد.
برای بدست آوردن فرماستوانه ایی، قطعه کار را توسط ماشین تراش به دور محور خودش( محور گردش) حرکت میدهند.در موقع گردش قطعه کار با ابزار برنده ایکه مقابل آن بسته شده و برای جدا کردنبراده از روی آن است برخود می کند. این طریقه عمل براده گیری را چرخ یا تراش کاری می گویند و انجام کار مستلزم چند حرکت متفاوت است.
فرم های مختلف قطعاتتراشکاری را از طریق انجام یک سری کارهای متفاوت بدست می آورند و بنا برآن که قطعاتاز خارج یا داخل تراشیده شوند. بطور مختصر به این صورت مشخص می کنند:
ت خ( تراشخارج) یا ت د( تراش داخل).
قطعات استوانه شکل از طریق طول تراشی(سطوح صاف)،ازطریق عرض تراشی، قطعات مخروطی از طریق مخروط تراشی و بالاخره قطعات فرم دار از طریقفرم تراشی و پیچها از طریق پیچ تراشی ساخته می شوند.
برای آنکه کلید مسائلتراشکاری حل شده و بتوان انواع مختلف کارها را چرخکاری نمود ماشین های تراش را بهانواع مختلف ساخته اند متداولترین این ماشین ها همان تراش معمولی یا تراش مرغک داراست. و انواع مهم دیگرآن، ماشین پشیانی تراش و ماشین تراش عمودی یا کاروسل است کهکارهای سوراخکاری را هم انجام می دهد.
قسمت های اصلی ماشین تراش معمولی(مدغک دار):
چون برای بستن قطعات کار دراین ماشین از یک یا دو مرغک استفاده میشود لذا اسم آن را ماشین تراش مرغک دار گذارده اند ضمناً به آن ماشین تراش با میلهکشش و هادی و همچنین ماشین طول تراش هم می گویند.
میله کار یاطاقان شده وبوسیله آن به قطعه کار گردش داده می شود.این میله به طرز بسیار خوبی یاطاقان بندیشده و کاملاً محکم نگه داری می گردد و جنس آن هم از بهترین فولادها است. اغلب اوقاتاین میله تو خالی است و می توان قطعه کار یا میله ای که باید رویش کار انجام شود ازداخل سوراخ آن عبور داد.
بستر یاطاقان های این میله سنگ زده شده اند. یا یاطاقانهایی که معمولاً برای این میله ها مصرف می شوند از نوع یاطاقان های لغزشی و یاطافانهای غلطکی می باشند.
پوسته داخل یا طاقان های لغزشی اکثراً از جنس برنز هستند. یا طاقان های غلطکی دارای اصطکاک کمتری می باشند. میله کار بایستی در یاطاقان خودبدون بازی( لقی) کار کند.اگر یاطاقان لقی داشته باشد روی سطح کار تراشیده شدهناهموار و بعلاوه این لقی باعث خواهد شد که قطعات فرم غیر استوانه ای به خودبگیرند.
از لقی یاطاقان می توان در نتیجه میزان کردن تا حدی جلوگیری کرد.یاطاقانساچمه ای یا صفحه ای فشاری که در موقع تراش در جهت محور گردش تولید می شود به خودمی گیرد. سرمیله کار پیچ شده است و انواع وسائل بستن را می توان به روی آن پیچاند،سوراخ مخروطی داخل آن برای جازدن مرغک است. میله کار حرکت خود را از دستگاه حرکتاصلی می گیرد.
دستگاه حامل ساپورت، که حامل رنده تراشی کاری بوده و وسیله تنظیمحرکت بار است. این دستگاه فرم کشوی صلیبی را دارد و شامل کشوی رومیزی و دو کشویدیگر دم چلچله بنام کشوی عرضی و روئی است. کشوی رویی حامل رنده است این کشوهابایستی در راهنماهای خود بدون لقی حرکت کنند. قسمت های مختلف ساپورت برای بار طولیو عرضی ممکن است با دست و پا بوسیله دو میله هادی و کشش که در جلوی میز ماشین نصبشده اند و حرکتشان را از میله کار می گیرند بطور اتوماتیک به حرکت درآیند.
دستگاه مرغک :
این دستگاه به منظور تکیه گاهقطعات کار بلند مورداستفاده واقع می شود و به اضافه در موقع سوراخ کاری یا برقوزدنابزار برنده را بوسیله دنباله مخروطی که دارد برآن سوار می نمایند. دستگاه مرغک رامی توان روی میزماشین تغییر مکان داد و در هر نقطه دلخواهی محکم کرد. برای حرکتدادن میله داخلی آن از گردش چرخ دستی انتهای مرغک و برای ثابت نگه داشتن از اهرمقسمت جلوئی آن استفاده می شود.
میز ماشین :
که حاملتمام قسمت ها و قطعات ماشین تراش است و روی پایه هایی مستقر شده، دستگاه ساپورت ومتعلقات آن و همچنین دستگاه مرغک روی راهنماهای میز حرکت می کنند.این راهنماها اغلبفرم منشوری دارند و ممکن است تخت هم باشند برای تراش کارهایی که قطر بزرگ دارندقسمتی از میز ماشین را طوری ساخته اندکه قابل درآوردن باشد.
جعبهدنده برای حرکت اصلی :
میله کار در موقع تراش قطعات بایستی نسبت به وضعو مشخصات کار،دورهای متفاوت داشته باشند.(دور عبارت از تعداد گردش قطعه کار در هردقیقه است).برای بدست آوردن دورهای مختلف از دستگاهی به نام جعبه دنده اصلیاستفاده می شود که معمولاً جای آن در زیر دستگاه یاطاقان میله کار است.بعضی اوقاتممکن است قسمتی از جعبه دنده اصلی در داخل پایه ماشین جاسازی شده باشد. بوسیله حرکتچرخ تسمه و چرخ دنده می توان تعداد دور را بصورت پله کانی (با واسطه) تغییر داد ومثلاً از105 به 151 و214 دور در هر دقیقه.به اضافه جعبه دنده هایی نیز یافت می شوندکه ممکن است بوسیله آن ها تعداد دور را غیر از صورت پله کانی(بلا واسطه) تغییرداد.
ابزارهای تراشکاری :
برای جدا کردن براده از رویکارهای تراشکاری رنده های تراشکاری و قلم های تراشکاری بکار می برند. قدرت انجامکار ابزارها ارتباط با جنس و فرم لبه برنده ابزار دارد.
جنس ابزارهای تراشکاری :
جنس ابزار باید خواص ذیل را دارا باشد:
سختی، مقاومت،مقاومت سختی در برابر حرارت و مقاومت در برابر سائیدگی.جنس ابزار باید سخت باشد تالبه برنده آن بتواند در داخل کار نفوذ کند و اگر مقاومت به اندازه کافی نداشته باشدلبه برنده می شکند به اضافه هر ابزار بایستی تا اندازه ای بتواند در مقابل حرارت کهدر اثر اصطکاک لبه برنده آن با کار تولید می شودمقاومت داشته و سختی خود را حفظ کندو برای آن که خیلی زود در اثر کار سائیدگی پیدا نکرده و کند نشود می بایستی مقاومتمخصوصی در برابر سائیدگی داشته باشد.
برای ابزارهای تراشکاری جنس متفاوت مصرف میشوند که عبارتند از:
فولاد ابزار غیرآلیاژ: فولادی است که5/0 تا 5/1 درصد کربندارد این فولاد در مقابل حرارتی برابر با 250 درجه سانتی گراد سختی خود را از دستمی دهد و از این جهت برای سرعت برشهای زیاد مناسب نیست وروی همین نظر هم این فولادرا در حالات استثنایی فقط برای ساختن رنده های تراشکاری مصرف می کنند.اغلب فولادابزار غیر آلیاژ را به نام فولاد کربن و یابطور ساده به عنوان فولاد ابزار(ws) مینامند.
فولاد آلیاژدار: فولادی است که غیر از کربن آلیاژ آن شامل مقداری ولفرام، کرم، وانادیوم، مولیبدن و نظایرآن است.فولادهای آلیاژ دار نیز ممکن استمقدار درصد آلیاژ آن ها کم و زیاد باشد مثلاً فولاد تندبر(ss) مقدار درصد آلیاژشزیاد است و مقاومتش در برابر سائیدگی نیز خیلی زیاد است.این فولاد سختی خود را حتیتا 600 درجه سانتی گرادحفظ می کند. خاصیت مقاومت سختی این فولاد در برابر حرارت بیشاز هر چیز مدیون به داشتن و لفرام است و در اثر داشتن همین خاصیت می توان با اینابزار با سرعت برشهای خیلی زیاد کارکرد.چون قیمت فولادتند بر زیاد است اغلب فقطقسمت برنده ابزار و یا صفحه ای از این فولاد را روی بدنه رنده که از جنس فولادماشین سازی است نصب کرده و جوش می دهند.
فلزات سخت: قدرت انجام کار ابزار را بهحد قابل ملاحظه ای بالا می برند. قسمت اصلی ماده ترکیبی،فلز سخت و لفرام یا مولیبدناست. به اضافه مقداری کبالت و کربن نیز درآن وجود دارد. فلز سخت خیلی گران قیمت استو از این جهت تیغه های نرم شده ای ازآن را روی برنده ای از فولادهای ساختمانی لحیممی نمایند.
قدرت برش رنده های تراشکاری از جنس فولاد سخت حرارت برشی 900 درجهسانتی گرادرا هم به خوبی تحمل می کند و به همین جهت در دورهای خیلی زیادمی توان آنها را به کار برد وبا داشتن این خواص زمان انجام کار با این فولاد هاکوتاه تر ودرنتیجه سرعت برش خیلی زیادوسطح کار هم کاملاً صاف و تمیز بدست می آید. برای انجامکار روی جنس های مختلف کارهای تراشکاری لازم است که نوع فلز سخت متناسب با آن ها رابه کار برد.
رنده الماسه ها: الماسه ها را اغلب به جای لبه برنده ابزار بکار میبرند، جنس آن ها خیلی سخت و مقاومتشان در مقابل سائیدگی بی اندازه خوب است. رندهالماسه ها را مخصوصاً برای ظریف کاری قطعات روی ماشین های مخصوص مصرف مینمایند.
مواد برش سرامیکی: که خیلی سخت هستند و به جای قسمت و قطعه برنده دررنده گیرها بستهمی شوند
فرم لبه برنده ابزار :
در قلمهای تراشکاری دو قسمت که یکی بدنه و دیگری سر برنده ابزار باشد تشخیص داده می شودقسمت بدنه برای بستن است و سربرنده برای جداکردن براده ودارای لبه برنده لازم میباشد.
فرم اصلی کلیه ابزارهای براده برداری شبیه به گوه است.لبه برنده عبارت ازخط تقاطع دو سطح گوه است لیکن قاعدتاً لبه سطوح محدود شده گوه را هم به عنوان لبهبرنده حساب می کنند.
سطوح قطعه کار :
یکی سطح برش رویقطعه کار است و عبارت از سطحی که مستقیماً زیر لبه برنده ابزار قرار می گیرد ودیگری سطح کار شده وآن عبارت از سطحی کلی است که در اثر حالت برش روی کار ایجاد شدهاست.
سطوح،زاویه و لبه برنده در سر برنده ابزار :
یکیسطح براده است و همان سطحی از لبه برنده ابزار است که براده روی آن حرکت دارد. دیگری سطح آزاد است که در نقطه مقابل سطح برش سر برنده ابزار قرار دارد. به اضافهزاویه آزاد α که بین سطح برش و سطح آزاد است و زاویه گوه که بین سطح آزاد و سطحبراده قرار گرفته و بالاخره زاویه براده γ که بین خط مرکز روی سطح برش و سطح برادهواقع شده.زوایای آزاد وگوه وبراده جمعاً تشکیل یک زاویه 90 درجه می دهند.
لبهبدنه اصلی عبارت از لبه برنده ای است که در نقطه مقابل جهت بار قرار دارد و لبهبرنده فرعی عبارت از لبه برنده ای است که متصل به لبه برنده اصلیمی باشد.
مقدار یا بزرگی زاویه لبه برنده :
ارتباط باجنس کاری دارد که باید از روی آن براده برداری شود و برای جلوگیری از شکستن لبهبرنده بایستی برای جنس سخت تر زاویه گوه بزرگتری نسبت به جنس نرم تر اختیارکرد.
مقدار زاویه آزاد را فقط باید آن حد بزرگ گرفت که سطح آزاد رنده با کاراصطکاکی نداشته باشد. از طرفی هرچه زاویه براده بزرگتر باشد جدا شدن براده از کارسهل تر صورت می گیرد اما با وجود این نباید فراموش کرد که بزرگ کردن این زاویه طبقدلخواه نمی تواند باشد زیرا بزرگ شدن آن ارتباط مستقیم با کوچک شدن زاویه گوهدارد.
زاویه تنظیم :
عبارت از زاویه است که بین لبهبرنده اصلی و سطح کار قرار دارد و چنانچه مقدار این زاویه بزرگ باشد عرض براده کمخواهد شد و فشار برش روی طول کوتاهی از لبه برنده که کار می کند تقسیم می شود. بدیهی است که در چنین حالتی لبه برنده تحت فشار بسیار زیادی واقع شده و در نتیجهدوام کمتری خواهد داشت و اگر زاویه تنظیم کوچکتر باشد با یکنواخت ماندن عمق برادهعرض آن بیشتر شده و ثمره آن این است که دوام لبه برنده نیز بیشتر می شود مقدارزاویه تنظیم در حالت طبیعی 45 درجه است.
اگر مقدار زاویه تنظیم از حالت طبیعیکمتر انتخاب شود یک فشار برگشت یا مخالف (R) بزرگی تولید می شود که در نتیجه آنکارهای نازک و بلند تراشکاری خم می شوند مقدار این فشار برگشت یا مخالف در حالیکهزاویه تنظیم بزرگتر از حد لازم باشد کوچکتر بوده و خطر خم شدن قطعات کار نیز کمترخواهد بود.
زاویه تیزی :
محصور به لبه برنده اصلی وفرعی است و مقدارش
90 درجه است.رنده تراشکاری که زاویه تیزی کمتری داشته باشدخیلی زود کند می شود.
زاویه تمایل :
وضع قرار گرفتن لبهبرنده اصلی را نسبت به افق تعیین می کند. لبه برنده ممکن است افقی بالاتر از افق ویا زیر افق قرار گیرد. برای کارهای روتراشی تجربه این طور نشان داده است که تمایللبه برنده به زیر افق بهتر است زیرا در این حال براده بهتر جدا می شود. زاویه تمایلبرای رنده های تراشکاری از 3 تا 5 درجه است.
انواع رنده ها یاقلم های تراشکاری :
انجام هر کار تراشکاری مستلزم رنده مناسبی برای آنکار است. مثلاً برای روتراشی، پرداختکاری، سوراخکاری، پیشانی تراشی، پیچ تراشی وامثال آن ها باید قلم های فرم دار مناسبی انتخاب کرد.
قلم هایروتراشی :
مطلب مهم در کارهای روتراشی این است که در زمان کوتاهی مقدارزیادی براده از روی کار جدا شودازاین رو بایستی اصولاً رنده های تراشکاری رنده هایجاندار و قوی باشند. اینگونه رنده ها ممکن است فرم صاف و یا فرم خمیده داشتهباشند.
معمولاً بر حسب وضع لبه برنده اصلی، رنده ها به دو دسته چپ و راست تقسیممی شوند و برای تشخیص چپ و راست رنده چنین عمل می شود:
رنده را بطوریکه سر برندهآن بطرف مشخص و به سمت بالا باشد راست نگه می دارند چنانچه لبه برنده اصلی آن درسمت راست قرار گیرد آن را رنده راست و اگر برعکس لبه برنده اش در سمت چپ واقع شودرنده چپ یا به اصطلاح چپ تراش است.
قلم های پرداخت کاری :
با عمل پرداختکاری بایستی در کار سطح خارجی صافی تولید شود و برایاین منظور اغلب رنده پرداخت سرصافی که لبه برنده آن کمی گرد شده باشد به کارمی برند گاهی نیز از رنده پرداخت سر پهن استفاده می شود. لبه برنده رنده هایپرداخت کاری بایستی پس از سنگ زدن با کمال دقت بوسیله سنگ دستی آماده شوند زیرا درغیر اینصورت سطح خارجی کار تراشیده شده صاف نخواهد بود.
قلم هایبغل تراش :
برای پیشانی تراشی و همچنین برای تراش گوشه های تیز به کاربرده می شوند. لبه برنده فرعی این رنده ها برای جدا کردن براده مناسب نیست و به اینجهت در موقع تراش با این رنده ها باید حرکت آن ها از داخل کار به سمت خارج آنباشد.
قلم های تراشکاری فرم دار :
برای انجام انواعمختلف کارهای تراشکاری رنده های متفاوتی که لبه برنده آن ها فرم متناسبی با نوع آنکار داشته باشد وجود دارند.
قلم گیر :
قلم گیرها براینگاه داری رنده های کوچک و یا تیغچه ها مورد استفاده قرار می گیرند. رنده گیرها ازفولاد ساختمانی ارزان ساخته می شوند و با به کار بردن آن ها از مصرف بیهوده فولادابزار گران قیمت جلوگیری می شود.

چگونگی مراقبت از قلم های تراشکاری :
رنده های تراشکاری را باید اصولاً به طوری مواظبت نمود که کوچکترینصدمه ای به لبه برنده آن ها وارد نشود زیرا در هر نوبت که آن ها را تیز کنند علاوهبر به هدر رفتن مقداری از فلز قیمتی مقداری هم از وقت پرارزش بیهوده تلف می شود. بدیهی است که لبه های برنده پس از مدت زیادی کار قابلیت برش خود را از دست داده وکند می شوند و کار با چنین رنده های کندی موجب اصطکاک و تولید حرارت بیشتری شده ونتیجتاً سطح خارجی کار هم ناصاف در می آید در موقعیکه رنده را از نو تیز می کنندلازم نیست که تمام لبه برنده صدمه دیده آن را از بین ببرند بلکه انجام این عمل درچند مرحله بطوریکه پس از هر مرحله مقدرای با آن کار شود به صرفه نزدیکتراست.
برای سنگ زدن رنده قاعدتاً بایستی به ترتیب اول با سنگ خشن زبر و بعد باسنگ نرم رنده را تیز کنند.بهتر است که برای انجام این منظور از سنگ بشقابی استفادهشود. موقعیکه رنده را با سنگ نرم آماده می کنند باید توجه داشته باشند که زوایایلازمی که با سنگ زبر به آن داده شده از بین نرود.
در مورد تیز کردن ابزارهایی ازفلزات سخت ابتدا بدنه آن را بوسیله سنگی از جنس الکتروگروند تیز کرده و بعد برایتیز کردن تیغچه آن که از فلز سخت است از سنگ دیگری که جنسش کاربید است استفادهمی نمایند.
برای تیز کردن قلم نکات ذیل باید مراعات شود :
1- سنگ باید در خلاف لبه رنده حرکت داشته باشد.
2- فشار برندهباید متناسب باشد.
3- در مورد سنگهایی که بوسیله مایعی باید خنک شوند لازم استمایع خنک کننده به حد کافی در جریان باشد.
4- از توخالی کردن سطح آزاد رنده بایدامتناع کرد.
5- زاویه برنده رنده را بایستی با شابلون مخصوص آزمایشکرد.
6- سنگهایی که چرب شده و یا از حالت دایره ای خارج شده باشند ابتدا بوسیلهدستگاه مخصوص صاف و آماده گردند.
مجوز های قانونی :
تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت های صنعتی بخش سازمان صنایع صادر میگردد.
مراحل صدور جواز تاسیس :
1- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان .
2- بررسی پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت سازمان صنایع .
3- تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی .
4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی و ارجاع پرونده به مديريت .
5- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .
شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافتجواز تاسيس
1- اشخاص حقيقی
-تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران
- حداقل سن 18 سال تمام
- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
2- اشخاص حقوقی
- اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )
- ارائه آگهی تاسيس و آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی كشور
مدارك مورد نياز:
1- ارائه درخواست كتبی به مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان.
2- اصل شناسنامه وتصوير تمام صفحات آن
3- تصوير پايان خدمت يا معافيت خدمت سربازی
4- تصوير مدرك تحصيلی و سوابق كاری مرتبط با درخواست
5- يك قطعه عكس از هريك از شركاء
6- تكميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنايع تبديلی و تكميلی
7- پوشه فنردار
8-درصورت داشتن شركت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسيس و روزنامه ، مرتبط با فعاليت مورد درخواست
اصلاحیه جواز تاسیس :
1- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان سازمان صنایع شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.
2- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.
3- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.
4- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.
5- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.
تعریف:
پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات جهت فعالیت بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش سازمان صنایع صادر می گردد.
صدور پروانه بهره برداری :
1- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع شهرستان به مدیریت.
2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
3- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.
4- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.
5- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.
6- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.
مراحل صدور توسعه طرح :
1-تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.
2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی ) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
3- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.
4- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.
5- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.
6- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.
فصل دوم
روش انجام کار
گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :
بازدید از محل تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو
بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از مرکز تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو به بررسی سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در محل پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزیابی قرار دادیم ،
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش صنعت نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی و استفاده از شیوه های نوین صنعتی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .
فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :
حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی :
حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی :
روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت ( جهت جذب مشتریان)
در زمینه جذب مشتراین می توان از روش های مختلف بازاریابی استفاده نمود ، تبلیغات تلویزیونی ، استفاده از بنر های و تیزر های تبلیغاتی ، استفاده از چاپ پوستر های تبلیغاتی، تبلیغات اینترنتی و ارائه روش های تبلیغاتی دیگر .
فصل سوم
امور مالی طرح
1- سرمایه گذاری ثابت طرح :
1-1- زمین محل اجرای طرح :
2-1- محوطه سازی :
3-1- ساختمان ها :
4-1- تأسیسات و تجهیزات :
5-1- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :
6-1- وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه :
7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی :
8-1- هزینه های قبل از بهره برداری :
جدول هزینه های ثابت طرح :
2- هزینه های جاری طرح :
1-2- حقوق و دستمزد :
حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی :
حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی :
2-2- مواد اولیه و بسته بندی :
3-2- هزینه سوخت و انرژی :
4-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری :
جدول هزینه های جاری طرح :
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید :
سرمایه در گردش :
جدول سرمایه گذاری :


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه کارآفرینی درمورد خدمات رایانه ای

شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی

محمد(ص) اشتباهات مسيحيت را درك كرد 9 ص

معجزه کائنات

تفسير سوره قدر

گنهكاران و قدرت بر توبه

تاریخچه ایران خودرو

پایان نامه قواعد حقوقی سقط جنین

پروژه طراحی قالب های برش (قالب پرس، سنبه و ماتریس)

یقه ایستاده اسپرت