دانلود رایگان


طراحی و پیاده سازی کنترلر درایو موتور القایی - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه تکنيکهاي مدولاسيون پهناي پالس به طور وسيعي براي کنترل ولتاژ و جريان خروجي مبدلهاي AC\DC به کار مي روند. از ميان اين روشها, مدولاسيون بردار فضايي (SV

دانلود رایگان
طراحی و پیاده سازی کنترلر درایو موتور القاییچکيده فهرست مطالب 0 الی V7 اینورتر دو سطحی.. 74
شکل ‏5‑3: نمایش ترکیب های مختلف سوییچ زنی... 73
ترتیب سوئیچینگ پایه های درایو دو سطحی... 78
فصل 1- مقدمه 1-1-پيشگفتار 1-2-تاریخچه درحالتكلیازلحاظنوعتغذیهاینورتروباریكهاینورترانراتغذیهمیكند،میتواناینورترهارابهدوگروهزیرتقسیمكرد :
1-3-بررسی کارهای انجام شده 1-3-1- اینورتر های ولتاژ 1-3-2- درایو موتور القایی فصل 2- مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی درایو ها 2-1-مقدمه 2-2-اینورتر دو سطحی -3-اینورتر سه سطحی dcدر نظر گرفته شود، ولتاژهای ترمینال P ، Oو ترمینال Nبه صورت Vdc2/1+ ، 0 و Vdc2/1- در نظر گرفته خواهد شد. اگر فاز خروجی از اینورتر به ترمینال Pمتصل شود، ولتاژ فاز خروجی Vdc2/1+ خواهد شد. به عنوان مثال، برای دستیابی به فاز a، سوئیچ های Sa1 و Sa2 باید روشن باشند و سوئیچ های Sa3و Sa4باید خاموش گردند. سطح ولتاژ فاز خروجی و حالت سوئیچ برای رسیدن به سطح ولتاژ خاص در جدول(2-1) نشان داده شده است، که در آن 1 نشان دهنده آن است که سوئیچ روشن است، و 0 نشان دهنده آن است که سوئیچ خاموش است. هنگامی که سوئیچ Sx1روشن است، سوئیچ Sx3خاموش است و بالعکس؛ بطور مشابه برای سوئیچ های Sx2و Sx4نیز درست می باشد. این نشان می دهد که یک فاز تنها به دو سیگنال گیت مستقل برای سوئیچ های آن نیاز دارد. اگر Sx1و Sx2مشخص باشند، سیگنال های معکوس آنها را می توان به ترتیب برای Sx3و Sx4مورد استفاده قرار داد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
طراحی و پیاده سازی کنترلر


درایو موتور القایی


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره دعا2

بررسی سلول های خورشیدی حساس به رنگ بر اساس حساس

تحقیق درباره (آقای حسینی نژاد(جمهوری چک تراز

پاورپوینت عامل و محيط

زندگينامه ناپلئون

ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد قالب word با عنوان میزان

کتاب مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری دکتر

اصول آموزش و ترویج کشاورزی

مقاله درمورد آشنائی با ورزش صخره‌نوردی