دانلود رایگان


تحقیق درمورد فرخی سیستانی - دانلود رایگاندانلود رایگان فرخى از سيستان بود پسر جولوغ، غلام امير خلف بانو. طبعى بغايت نيکو داشت و شعر خوش گفتى و چنگ تر زدى وخدمت دهقانى کردى از دهاقينسيستان و اين دهقان او را هر س

دانلود رایگان
تحقیق درمورد فرخی سیستانی به نام خدا
فرخی سیستانی
فرخى که در ۴۲۹ هجرى درگذشته است بايد پس از سال ۳۷۰ پاى به جهان هستى نهاده باشد. مؤيد اين نظر آنکه پيوستن او به دربار چغانيان پس از دقيقى شاعر مدّاح آن خانواده بوده است و دقيقى در فاصلهٔ۳۶۷ تا ۳۶۹ هجرى کشته شده است و امير چغانى که فرخى مدح او گفته ، يعنى امير ابوالمظفر احمدبن محمدبن محتاج چغانى پس از غلبه بر پسر عم خود ابو يحيى طاهربن فضل چغاني، در سال ۳۸۱هجرى به امارت چغانيان رسيده و شاعر پس از ازدواج در زادگاه خود سيستان به چغانيان رفته است و سن ازدواج را طبق معمول زمان بايد حدود 20سالگى فرض کنيم و باز شاعرى که چنان قصايد بلند در آغاز پيوستن خود به آن دربار بتواند بسرايد ناچار بايد سنينى از نوجوانى را صرف ممارست در شاعرى کرده باشد و آغاز اين دوران لااقل همين حدود بيست سالگى بايد باشد نه کمتر، پس وى در حدود سال ۳۹۰ هجرى يا يکى دو سال بيشتر از آن است که رهسپار دربار چغانيان شده است.


تاریخچه شاعری فرخی
فرخى از سيستان بود پسر جولوغ، غلام امير خلف بانو. طبعى بغايت نيکو داشت و شعر خوش گفتى و چنگ تر زدى وخدمت دهقانى کردى از دهاقينسيستان و اين دهقان او را هر سال دويست کيل پنج منى غله دادى و صد درم سيم نوحى او را تمام بودى اما زنى خواست هم از موالى خلف وخرجش بيشتر افتاد و دبه و زنبيل در افزود فرخى بى برگ ماند و در سيستان کسى ديگر نبود مگر امرا ايشان. فرخى قصه به دهقان برداشت که مرا خرج بيشتر شده است چه شود که دهقان از آنجا که کرم اوست غلهٔ من سيصد کيل کند و سيم صد و پنجاه درم تا مگر با خرج من برابر شود. دهقان بر پشت قصه توقيع کرد که: اينقدر از تو دريغ نيست و افزون ازين را روى نيست“. فرخى چون بشنيد مأيوس گشت و از صادر و وارد استخبار مى کرد که در اطراف و اکناف عالم نشان ممدوحى شنود تا روى بدو آرد باشد که اصابتى يابد تا خبر کردند او را از اميرابوالمظفر چغانى به چغانيان که اين نوع را تربيت میکند و اين جماعت را صله و جايزهٔ فاخر همى دهد و امروز از ملوک عصر و امراء وقت درين باب او را يار نيت قصيده اى بگفت و عزيمت آن جانب کرد:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد فرخی سیستانی


فرخی سیستانی


تحقیق درباره فرخی سیستانی


مقاله فرخی سیستانی


مقاله درباره فرخی سیستانی


فرخی


سیستانی


تحقیق درباره سیستانی


مقاله سیستانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تـاریـخـچـه اعـداد

مقاله درمورد اشاعره

هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و رواياتword

پروژه سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در

تحقیق درباره (اخلاق اسلامی) در برخوردهای اجتماعی

دانلود رایگان کتاب ماجراهای جاودان در فلسفه pdf

برشكاري قوسي پلاسما

کد های کتاب المان محدود kattan آماده استفاده

سقف بتني

جزوه معماری جهان مهر علی