دانلود رایگان


پایش و ارزشیابی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 28 برنامه پایش و ارزشیابی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت   واحد آموزش و ارتقا

دانلود رایگان
پایش و ارزشیابیفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
برنامه پایش و ارزشیابی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت واحد آموزش و ارتقاء سلامت آیا برنامه اثری داشته است؟ آیا مشتریان از برنامه راضی بوده اند؟ آیا باید چیزی را در زمینه روش ارائه تغییر دهیم ؟ آیا به نسبت آنچه الان مشاهده کردیم،باید انتظار موفقیت و استقبال بیشتری داشته باشیم؟ سوالات رایج در هر برنامه ارزشیابی برنامه ها که بر مبنای تفکر منطقی و علمی استوار است جزء لاینفک برنامه ها میباشد... به عبارتی دیگر، ارزشیابی الفبای انجام معاملات عاقلانه است... همچنانکه در انجام معاملات سود و ضرر را در نظر می گیریم، در طراحی و اجرای برنامه های توسعه نیز باید هزینه ای را که صرف می شود،درمقابل تغییری که ایجاد میشود سنجید و یا فرآورده را باید به طوردقیق موردسنجش قرار داد و بررسی نمود که آیا اجرای این برنامه مقرون به صرفه است . این سئوالی است که علم ارزشیابی باید بدان پاسخ دهد. مقدمه : برای واژه ارزشیابی چند تعریف آمده است : به طور کلی ، ارزشیابی فرایندی از نمایش و بیان است که در آن ارزش کارهای معینی در رابطه با پروژه ها ، برنامه ها یا سیاست ها سنجیده میشود . ارزشيابي به معنای جمع آوری و تحلیل منظم اطلاعات برای تصمیم گیری است. ارزشیابی تاثیر برنامه را در اجتماع از نظر هزینه اثربخشی، دستیابی به اهداف و شناسایی فرصتهای پیشرفت مشخص میکند. در ارزشیابی بایددستيابي به اهداف مورد انتظار در برنامه عملیاتی مورد ارزیابی قرار گیرند. تعريف ارزشيابي يا evaluation : در لغت نامه ارتقای سلامت ارزشیابی مقایسه موضوع مورد نظر با استاندارد قابل قبول ارزيابيAssessment پايشMonitoring اساسا“ برنامه ها به منظور کسب اطلاعات و اخذ تصمیم ارزشیابی میشوند شش دلیل عمده برای تمایل ذینفعان به ارزشیابی برنامه ها : برای تعیین دستیابی به اهداف اختصاصی مرتبط با وضعیت بهبود یافته سلامت برای ارتقاء و بهبود اجرای برنامه برای پاسخگویی به سرمایه گذاران ، جامعه و دیگر ذینفعان برنامه برای افزایش حمایت جامعه از نو آوری ها برای کمک به مبانی علمی مداخلات سلامت همگانی جامعه برای اعلام تصمیمات مربوط به سیاست گذاران ...ارزشیابی مداخلات آموزشی باید بر اهداف مهارتی ورفتاری تاکید بیشتری نماید، زیرا هدف نهایی آموزش سلامت، بهبود رفتار است ... هر نوع ارزشيابي توسط ابزارویژه که می تواند پرسشنامه، مشاهده یا مصاحبه باشد، انجام می شود. مراحل کلی ارزشيابي شامل بیان برنامه وتعیین اهداف ارزشیابی، جمع آوری داده ها، تحلیل وتفسیر یافته ها، گزارش یافته ها و ارزیابی مجدد برنامه است . هنگام تعیین ارزش برنامه ؛ طراحان میتوانند از چند نوع ارزشیابی استفاده کنند نوع ارزشیابی بیانگر آن است که آیا نتایج برای بهبود و ارتقای برنامه قبل یا حین اجرا مورد نیاز است رسمی غیر رسمی -1ارزشیابی فرآیند -2ارزشیابی اثر 3-ارزشیابی نتیجه 4-ارزشیابی عکس العمل 5-ارزشیابی بر اساس یادگیری مشارکت کنندگان 6-ارزشیابی رفتار 7- ارزشیابی کیفی 8- ارزشیابی مشارکتی 9- ارزشیابی آموزشی 10-اررزشیابی تکوینی 11- ارزشیابی برایندی به معنی هر گونه ترکیب شاخص های حاصل حین اجرای فعالیت های برنامه به منظور کنترل ، تضمین یا بهبود کیفیت اجرا یا ارائه برنامه است . ارزشیابی هر برنامه باید قبل از شروع آن، به منظور بررسی نیازهای جامعه توسط یک فرد ارزشیابی کننده شروع شود تا نیازهای آن جامعه به خدمات بهداشتی را تحت بررسی منظم قرار داده و طرحی مناسب برای رفع نیازها برنامه ریزی شود . این نوع ارزشیابی در حین و بلافاصله بعد از پایان برنامه صورت گرفته و تأثیرفوری برنامه بر سیاست های سازمانی، منابع، فعالیتها و همچنین تأثیر برنامه را برسیستمهای دولت و قوانین نشان می دهد. ارزشیابی اثر از طریق گزارش عوارض فوری و کوتاه مدت برنامه ، میزان تأثیر مورد نظر برنامه را مد نظر قرار داده و میزان پیشرفت برنامه را تعیین می کند و به بازخوردهای گروه هدف دسترسی یافته وتأثیرات فوری بر معلومات، نگرش، مهارت و یا رفتارها را ثبت مینماید این ارزیابی بر هدف یا محصول نهایی برنامه یا خدمت تاکید دارد و عموما در بخش سلامت و با آمارهای ابتلاء یا مرگ و میر در یک جمعیت ،آمارهای حیاتی ، نشانه ها یا شاخص های فیزیولوِژیک افراد سنجیده میشود ارزشیابی نتیجه ماهیت دراز مدتی دارد و به نسبت ارزشیابی تاثیر ، زمان و منابع بیشتری صرف آن میشود در ارزشیابی های کیفی ، داده ها را می توان از مصاحبه های شخصی و مشاهدات مستقیم و اسناد مکتوب جمع آوری کرد . هدف از این ارزشیابی ها کسب اطلاعات شخصی درباره ی پویایی و طرز برداشت شرکت کنندگان از نتایج و اهمیت برنامه می باشد . این سئوال که چه کسی نتایج ارزشیابی را دریافت خواهد کرد هم مساله ای مهم است . ارزشیابی را میتوان از نقطه نظر های متعددی انجام داد و بستگی به این دارد که نتایج به مدیر برنامه ؛ منبع سرمایه گذار ، سازمان یا عموم مردم ارائه شوند . طراحان در اجرای ارزشیابی در فرایند طراحی برنامه یا ناکام می مانند یا این کار را خیلی دیر انجام میدهند . ممکن است منابع برای ارزشیابی مناسب در دسترس نباشد . محدودیت های سازمانی درباره استخدام مشاوران و آموزش دهندگان معمولا" تشخیص آثار برنامه دشوار است چون تغییرات گاهی کوچک هستند ، به آهستگی پدید میآیند ، یا دوامی ندارند . طول زمان اختصاص داده شده به برنامه و ارزشیابی آن محدودیت هایی ( مانند : سیاست ها ، اخلاقیات ،نداشتن اعتماد به ارزیابان ) که جمع آوری داده ها را از اعضای گروه هدف را محدود و مقید میکنند . مجزا کردن آثار مداخله ای چند استراتژی ، یا تفکیک آثار برنامه روی گروه هدف در شرایط واقعی مشکل است میان استاندارهای حرفه ای و نگرش های غیر حرفه ای ممکن است تعارض ایجاد شود . درک ذی نفعان از ارزش ارزشیابی استراتژی های مداخله ای گاهی آن طور که مطلوب است ارائه نمیشوند ، یا از نظر فرهنگی اختصاصی نیستند مرحله اول مرحله دوم م مرحله سوم مدل 1 روشهای کیفی مورد استفاده در کمک به توصیف نتایج یافته های کمی مدل 2 از روش های کیفی به منظور توضیح یافته های کمی استفاده میشود مدل 3 روش کمی مورد استفاده در یک مطالعه کیفی مدل 4 روش های کیفی و کمی ،به طور یکسان و موازی بکار برده میشوند ارزشیابی را میتوان روشی برای اخذ تصمیمات منطقی از نظر : ارزش یا تاثیر برنامه های ارتقای سلامت ، مقایسه انواع گوناگون برنامه ها ، حذف نقاط ضعف در اجرای برنامه ، بر طرف ساختن نیاز مندیها و خواسته های منابع سرمایه گذار تامین داده ها برای برنامه ها اگر ارزشیابی به خوبی طراحی و اجرا شود ، یافته ها میتوانند برای برنامه و ذینفعان به شدت سودمند واقع شوند در پایان برای بیان اهمیت ارزشیابی جمله ای حکیمانه از سقراط: حیات ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد ... با ارزشیابی ؛ خوب و بد و یا درست و غلط بودن کارهایمان را می فهمیم... به امید موفقیت روز افزون
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد،پاورپوینت درمورد،جزوه درمورد،مقاله درمورد،جزوه درسی و دانشگاهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رمزهای بازی gta 5 و gta4 کامپیوتر

دانلود نمونه سوالات استخدامی کاردان آتش نشانی

دانلود تحقیق كنترل داخلي در سيستم هاي كامپيوتري

آمار سوم تجربی جلسه دوم(جامعه)

بيماري جنون گاوي

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه

دانلود پایان نامه ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی

مقاله conemoughآشكار سازي نشت لوله بويلر در نيروگاه

The Zynq Book

پاورپوینت اصول مستندسازی